ALGEMENE VOORWAARDEN

WINACTIES

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden van Kiddyz, zijn van toepassing op promotionele winacties die door Kiddyz, eventueel in samenwerking met andere bedrijven, worden georganiseerd.
 2. Deelname aan de winactie houdt acceptatie van de algemene voorwaarden in.
 3. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.kiddyz.nl.
 4. Met vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden of winacties kan contact worden opgenomen met Kiddyz via contact@kiddyz.nl.
DEELNAME EN DEELNEMERS
 1. Werknemers van Kiddyz en van de onderneming met betrekking tot de winactie, zijn uitgesloten van deelname.
 2. Deelnemers dienen te beschikken over een postadres in Nederland of België.
 3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de winactie.
 4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouders/ voogd te hebben gekregen voor deelname aan de winactie.
 5. Kiddyz sluit een deelnemer van de winactie uit indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 6. Kiddyz kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd postadres door de deelnemer.
PRIJZEN
 1. De winnaar van de prijs wordt via een onpartijdige loting gekozen en op de Facebookpagina van Kiddyz bekend gemaakt.
 2. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 3. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Kiddyz maximaal één artikel/prijs per woonadres uit.
 4. De prijswinnaar zal binnen uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de winactie op de hoogte worden gesteld.
 5. Indien de winnaar zich niet binnen 1 week na bekendmaking meldt, zal er opnieuw geloot worden. 
 6. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Kiddyz is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). 

GEGEVENS

 1. De deelnemer geeft, door deel te nemen aan de winactie, toestemming aan Kiddyz om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de winactie en de uitreiking van de prijs.
 2. De deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Kiddyz. 
WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Kiddyz kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Kiddyz is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een winactie.
 2. Bij winacties via Facebook, stelt Kiddyz dat eerdergenoemde social media partij geen onderdeel is van, en niet verantwoordelijk is voor de desbetreffende winactie.

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht mag Kiddyz de actie op elk gewenst tijdstip op-schorten, beëindigen of wijzigen.

INFORMATIE

VOLG ONS

ZWANGER?

Schrijf je HIER in voor het gratis WIJ cadeaupakket met o.a. de blije doos!